logo

Sykkelsporten og sykling er i kraftig vekst da sykkel er en unik sports- og transportredskap.

NCF er overordnet ansvarlig for all organisert sykkelsport i Norge. Vi er organisert i 7 regioner, med 400 klubber og 45.000 medlemmer. Ca 15.000 av disse løser helårslisen og i tillegg løses det ca 73.000 engangslisenser for start i turritt. Det arrangeres ca 700 sykkelritt hvert år i Norge.

Det er kun BMX sykling der vi har lukkede arenaer (7 baner i hele Norge) og vi er derfor henvist til offentlig veg samt skogsbilveier og stier til utviklingen av norske syklister. Til tross for – eller på grunn av sterkt vekst er det en kamp om retten til å trene og konkurrere på offentlig veg og i skogen.
NCF har utarbeidet et sett med sykkelvettregler for trening på offentlig veg for å begrense konfliktene, men vi opplever allikevel daglig farlige situasjoner og vi må stadig tilbakevise miljø- og naturvernere fra å stenge syklister ute fra stiene i marka.

Et vesentlig virkemiddel for å begrense konflikten er bedre opplæring og holdningsskapende arbeid både blant syklister og bilister. Vi i NCF kan bare ta ansvar for syklistene og oppfordrer derfor alle syklister til å melde seg inn i en sykkelklubb og gjennom felles aktiviteter og trening i klubbene bli en sikrere, tryggere og dyktigere syklist.

Hvorfor bli medlem i en sykkelklubb?

Ved å være medlem:

- blir man en sikrere og tryggere syklist ved å sykle sammen med andre.
- oppnår en økt idrettsspesifikk kompetanse
- vil man oppdage mange nye treningsruter og alternativer
- vil man utvider sitt sosiale nettverk / vennekrets

får man dessuten mulighet å tegne helårslisens som gir deg:

- forsikring på alle ritt man deltar i – samt reisen til og fra
- forsikring på all organisert trening
- forsikring på all individuell trening – inklusive sykle til jobben
- gratis tilgang til Idrettens Skadetelefon for konsultasjon ved uhell
- tilgang til raskere, bedre og riktigere skadebehandling gjennom IHS
- raskere retur til sportslig aktivitet


Vi er dessuten i ferd med å utvide tilbudet med både utstyrsforsikring og flere medisinske elementer. Skulle du ikke ønske å motta informasjon om disse nyhetene så send oss en mail på lisens@sykling.no

Sommeren er over oss og mange er i overgangen mellom en vårsesong på racer og skal over på terrengsykkelen. Ta hensyn til deres medtrafikanter uansett om de er i trafikk eller på sti.

Gå inn på www.sykling.no for mer informasjon om fordelene med helårslisens og løs lisens i dag.

God sykkelsommer

Hilsen NCF

Simplicityrittet
Info
TerrengCupen

facebook

Samarbeidspartnere

coop

Stikkaren logo

Vigrestad konditori nett

Antidoping

rentil logo blaa rgb nett

Trafikkregler

takk sykehus 300